Cyber (nie)bezpieczni -profilaktyka przemocy rówieśniczej

26 kwietnia 2018 r. zrealizowaliśmy pierwsze ze zleconych przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty zadań edukacyjnych. Była nim konferencja pn. „Cyber (nie)bezpieczni –
profilaktyka przemocy rówieśniczej”. Dr Radosław Sierocki, socjolog i antropolog
społeczny, adiunkt w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie omówił zagadnienia związane z cyberprzemocą i
zagrożeniami płynącymi z mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem
bullyingu i cyberbullyingu jako nowych form agresji rówieśniczej. Podinspektor Jacek
Doliński, kierownik sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
przedstawił rolę szkoły we wsparciu uczniów dotkniętych bullyingiem i cyberbullyingiem
oraz formy pomocy jakiej może udzielić nauczyciel i wychowawca. Sędzia Artur Lipiński,
rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie, znany także z serialu paradokumentalnego
emitowanego w TVN w latach 2008 – 2011 „Sąd rodzinny”, w przystępny sposób przedstawił
zgromadzonym trudne zagadnienia związane z rodzajami wykroczeń oraz sposobami reagowania na przemoc. Omówił przypadki cyberzagrożeń, z którymi spotyka się na co dzień swojej pracy sędziowskiej. W drugiej części spotkania, podczas dyskusji panelowej, uczestnicy zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dobra atmosfera konferencji oraz aktywna postawa zainteresowanie uczestników świadczą o tym, jak ważna i potrzebna jest edukacja prawna nauczycieli.
Dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach zadań
edukacyjnych zleconych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Anida Samoraj, doradca metodyczny

 

Dodatkowe informacje